Andmekaitsetingimused

Narva linna munitsipaalasutuste andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab alates 24.11.2022 linnavalitsuse teenistuja Anastassia Moldon, isikukood 48612183747, andmekaitse@narva.ee

ANDMEKAITSETINGIMUSED