Dokumendiregister

Alates 1. aprillist 2024 tagatakse juurdepääs Narva Paemurru Spordikooli registreeritud elektroonilistele dokumentidele, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, Narva linna dokumendiregistri avaliku vaate kaudu. Narva Paemurru Spordikooli dokumentide otsimiseks tuleb otsinguväljas “Üksus” valida asutuse nimetuse. Juurdepääsupiiranguga dokumentide kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed.

Dokumendiregister